Úvodná stránka   |      Mapa stránok
Aktualizácia mena riaditeľa šškoly (20.8.2008)
Nová verzia: Beta 1(19.3.2008)
Hodnotiaca správa 2006/2007(10.1.2008)
Nové informácie o skole nájdete : www.helpazs.edupage.sk
Základná škola Heľpa leží v prekrásnom prostredí Nízkych Tatier ,pod úpätím Holého vrchu. Patrí medzi najväčšie plnoorganizované vidiecke školy na Horehroní. Zabezpečuje základné vzdelanie a výchovu pre 305 detí z miestnej obce ako aj pre žiakov z okolitých obcí.

Vedenie školy:
  • Riaditeľ školy:Mgr. Dana Čubáňová
  • Zástupkyňa riaditeľa školy: Mgr. Alena Milanová
  • Výchovná poradkyňa:
  • Vedúca MZ 1. - 4. roč.: Mgr. Želmíra Ďuricová
  • Vedúca PK spoločenskovedných predmetov:
  • Vedúci PK prírodovedných predmetov: Mgr. Alena Milanová
  • Predseda ZO OZ:
  • Koordinátor projektu ZPŠ: Mgr. Mária Fiľová
  • Koordinátor VMR: Mgr. Veronika Černáková
  • Koordinátor PDZ: Mgr. Alena Milanová
Škola   |    Akcie    |    Projekty    |    Kluby    |    Kronika    |    Mapa stránok
Copyright © ZŠ Heľpa, 2008. Všetky práva vyhradené. Design: cHOAdesign